اوله مهره اهنی

لوله مهره اهنی از سایز ۲ اینچ تا ۳ اینچ
جهت استفاده موتور پمپ روبینی کیفت بسیار عالی