قیمت و سفارش تفاله تر آبدار چغندر قند

هنگامی که شیره از چغندر قند جدا شده چغندر تفاله تر تولید می‌شود
تفاله تر چغندر به دو صورت آبدار و پرسی(دونم) موجود می‌باشد
تفاله آبدار چغندر که از نامش پیداست خیس بوده و آب از آن چکیده می‌شود و نوع آبدار به شکل رشته‌ای و پوره‌ای می باشد که ترجیحا رشته مورد توصیه قرار می‌گیرد
تفاله تر پرسی کاملا خشک بوده و فاقد قطره ای آب هست.
وب سایت شخصی