ترمووود دکینگ کف و آلاچیق

ترمو چوب باید در مکان خشک نگهداری گردد. انبارهای خنک بهترین مکان برای نگهداری ترمو وود است. ترمو چوب باید به دقت کاور شده و در مکان مسقف انبار گردد. ترمووودها باید به صورت افقی چیده شده و از تکیه‌گاه های آن‌ها استفاده شود تا از تغییر شکل چوب‌های تحتانی جلوگیری کند. چیدمان ترموودهای در انبار باید به گونه‌ای باشد که هیچگونه تماسی با زمین نداشته باشند.