سنگ مزار سفید نانو

سنگ سفید نانو درجه aابعاد 60*90
در مقابل گرما و سرما بسیار مقاوم
ضد خش و ضد لکه