سازنده دستگاه رول فرمینگ

ماشین مارکت سازنده انواع دستگاهای رول فرمینگ
ساخت انواع دستگاهای..سینوسی ..ذوزنقه..دامپاه طولی ..عرشه فولادی..طرح سفال..اف یو نبشی ..استار رانر ..ابرو...تیزه..نما...سینی گپوتری..یوپی وسی..وغیره