سه راه۲۰ الی ۶۳

لوله‌های سه‌راه در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند تا جریان آب یا سایر مایعات را به سه جهت مختلف هدایت کنند.