سرشلنگی اهنی

سرشلنگی اهنی جهت مصرف اتصالات کشاورزی از سایز ۱/۲ تا سایز ۶ اینچ ابکاری طلایی متریال درجه یک