location-mark شهر خود را انتخاب کنید

نحوه نگهداری از فن های کروز ۳ سالن رنگ

سرویس و نگهداری فن های کروز ۳ سالن رنگ
فن‌های کروز (Crossflow Fans یا Tangential Fans) در سالن رنگ از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا مسئول تأمین تهویه مناسب و حفظ کیفیت هوا در محیطی هستند که با مواد شیمیایی و ذرات رنگ در تماس است.
برای سرویس و نگهداری این نوع فن‌ها، موارد زیر را باید مد نظر قرار داد:

1. بازرسی و تمیزکاری منظم
2. بررسی مکانیکی
3. بررسی الکتریکی
4. روغن‌کاری و گریس‌کاری
5. برنامه‌ریزی و ثبت نگهداری
6. آموزش کارکنان
7. تعویض قطعات فرسوده
8. ایمنی
9. تهویه مناسب
رعایت این نکات باعث می‌شود که فن‌های کروز در سالن رنگ به طور کارآمد و با حداکثر طول عمر مفید خود کار کنند، و از ایجاد مشکلات ناگهانی و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.