نهال پسته مناسب مناطق گرمسیر و سردسیر

خرید نهال پسته مناسب مناطق گرمسیر و سردسیر در یزد، مهریز.
بهترین نهال کار سال در یزد در سطح کشور می باشد ارسال نهال ها به سراسر کشور با قیمت های مناسب.
✔نهال پسته مناسب مناطق گرمسیرو سردسیر
✔نهال ها در فضای باز کاشته می شوو با بذر بادامی اردکان یزد و زرند کرمان
✔نهال ها یکساله و دو ساله هستن