بهترین پروتئینی در مشهد

بهترین پروتئینی در مشهد که مرکز توزیع گوشت و آلایش دامی تحت نظارت مستقیم بهداشت با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت؛ سوپر گوشت آزاده مشهد در مشهد می باشد.