سرویس خواب کودک طرح رومنس

ست کودک طرح رومنس شامل :

جالباسی وکیوم ، عرض 80
ویترین وکیوم ، عرض 50

تخت خواب دومنظوره ( کودک -نوجوان ) کاناپه ای
ابعاد تشک مورد نیاز برای تخت های دومنظوره : 180 * 80
فضای مورد نیاز تخت در اتاق : 185 * 95

قیمت قبل: 80