location-mark شهر خود را انتخاب کنید

آماده سازی و مونتاژ کردن والپستها

آماده‌سازی و مونتاژ کردن والپستها (Wall Post) یا همان بلوک‌های هبلکس در فرآیند ساخت ساختمان‌ها بسیار اساسی است. این کارها مراحل مهمی را شامل می‌شوند که به دقت و دقت بالا انجام می‌شوند تا ساختمان به درستی و به صورت مقاوم و ثابت بنا شود.