چسب برق تایگر

چسب برق تایگر برای مصارف عمومی برق و الكترونیك جهت عایق بندی و حفاظت سیم ها و كابل ها استفاده می شود.