عرضه الیاف مصنوعی

تولید و فروش الیاف مصنوعی برای استفاده در صنایع بیشترین سهم از بازار جهان را به خود اختصاص داده است. مجموعه پیشه گران سامان صنعت سپنتا به عنوان مرکز تولید و فروش عمده الیاف این قابلیت را دارد، تا با تولید و فروش انواع الیاف و تعیین قیمت آن ها با توجه به کیفیت بازار اقتصادی گرم و فعالی را به خود اختصاص دهد. هرچه کیفیت و جنس الیاف بهتر باشد، از قیمت بالاتری برخوردار است.