ساخت دستگاه جوش پلاستیک پدالی

ساخت دستگاه جوش پلاستیک پدالی با طراحی آلمانی ودرب شیشه ای جهت بازدید داخل دستگاه اگر مشکلی داشته باشد نیاز به باز کردن درب دستگاه نباشد واز پشت تلق شیشه ای قابل دیدن هستش