ساخت دستگاه سنگبری ساب

در مکانیزم  دستگاه های قدیمی ساب، اشکالاتی در سابیدن سنگ وجود داشت و سنگ ها به صورت یکدست صیقل نمی شد . این به دلیل عدم هماهنگی در سیستم دستگاه های قدیمی بود و موجب ناهماهنگی در عملکرد آن می شود. اما برخلاف انواع قدیمی این دستگاه ها ساب مجموعه نیما ساب دارای سیستم هایی منحصر به فرد برای تنظیم کردن دستگاه بوده و کاربر می تواند با در نظر گرفتن نوع فعالیتی که روی سنگ انجام می دهد از امکانات موجود در تنظیمات دستگاه بهره مند شده و  مطابق نوع کاربرد آن تنظیم کند و از کاربرد های مختلف دستگاه استفاده نمایند.
استفاده از دستگاه ساب نیما ساب با داشتن مکانیزم قوی می تواند راندمان تولید اسلب را بهبود داده و از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است.