قفس تمام اتوماتیک مرغ های تخمگذار

خرید قفس تمام اتوماتیک مرغ های تخمگذار
پخش و ارائه دهنده تجهیزات مرغداری و کلیه خدمات نصب در رشت و ارسال به سراسر کشور می باشد.