پخش عمده کتونی مدل بالنسیا

با قیمت مناسب خریدی از تولیدی
تولید و پخش و کفش شایان بصورت عمده (حداقل ۱سری=۱۲جفت) فروش پایان کار نیست آغاز تعهد ماست