مشخصات ترن هوایی 13 متری خرید

مشخصات ترن هوایی 13 متری:
ارتفاع: 13 متر
تعداد صندلی: 16 عدد
تعداد کابین: 4 کابین 4 نفره
طول ریل: 370 متر
سیستم نیرو محرکه: الکتروگیربکس
راندمان دستگاه: 2000 نفر در ساعت
حداکثر سرعت: 50 کیلومتر در ساعت
قدرت وسیلۀ تفریحی: 10 کیلو وات
میزان روشنایی: 10 کیلو وات
رقص نور: استفاده از المپهای LED
سطح مورد نیاز: 48 × 18 متر
این وسیلۀ تفریحی دارای 3 شیرجۀ راسته و یک شیرجۀ دایرهای می
باشد و هر دو کابین به هم متصل میباشند