طراحی اجرا فضا سبز بیمارستان و هتل در رشت

طراحی اجرا فضا سبز بیمارستان و هتل شهرداریها پارک ها در رشت گیلان
پروژه کاری در هر شهر استان پذیرفته می شود.
رزومه کاری
بیمارستان قائم، آریا، شرکت اشی مشی، شیشه گیلان، شرکت شیر، سبحان دارو، نیروگاه برق لوشان، برق طارم، باغ پرندگان فومن، دهکده ساحلی انزلی و...‌
فروش انوا ع نهال میوه پیوندی اصلاح شده
انواع کاج و گلهای آپارتمانی هرس و سمپاشی انواع گلها و درختان جز خدمات ماهست