روماتیسم مفصلی درمان و کنترل

آرتریت روماتوئید نام یک بیماری خود ایمنی بوده که بر اثر حمله ی سیستم ایمنی بدن به مفاصل اتفاق میفتد. بر اثر این اتفاق درد پیوسته در بدن احساس میشود و معمولا مفاصل کوچک، خصوصا مچ دست ها، بازوها و پا را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اثر این بیماری درد، خشکی و ورم مفاصل اتفاق میفتد که مخصوصا در ساعات ابتدایی صبح به اوج خود میرسد. با گذر زمان باقی مفاصل مانند کتف، آرنج ها، ران ها، زانوها و مچ پا هم درگیر این بیماری می شوند و فرد مبتلا به این بیماری برای گرفتن قاشق و چنگال در درست، باز کردن شیرهای آب، لباس پوشیدن و نوشتن مشکل پیدا خواهد کرد. بعلاوه، ممکن است این بیماری به دیگر قسمت های بدن مانند ماهیچه ها، ششها، پوست، رگ های خونی، اعصاب و چشم هم حمله کند. تاثیر گانودرما بر آرتریت روماتوئید در رابطه با درمان آرتریت روماتوئید توسط گانودرما تحقیقات نشان داده که خواص موجود در گانودرما میتواند سلول های اینترفرون آلفا و گاما را تقویت می کند و می تواند عملکرد آنها را تنظیم کند. پس در نتیجه با مصرف قارچ گانودرما می توان سلول های ایمنی فعال را سرکوب کرده و شرایط بیماری آرتریت روماتوئید را در بلندمدت بهبود بخشد. همچنین مصرف گانودرما میتواند منجر به کاهش استرس و تنشهای عصبی بشود که نتیجه ی آن کاهش حملات ناشی از بیماری و کنترل آن خواهد بود.