گاوصندوق آسانسوري

گاوصندوق طلا و جواهرات «گاوصندوق آسانسوری»

گاوصندوق طلا و جواهرات را با نام های مختلفی از جمله گاوصندوق ویترینی، گاوصندوق طلا، گاوصندوق آسانسوری و گاوصندوق ویترینی آسانسوری طلا و جواهرات نیز می شناسند.
این نوع صندوقها برای طلا فروشی و نقره سازی ها بسیار مناسب هستند و به صورت همزمان، هم به عنوان ویترین و هم به عنوان محافظ و گاوصندوق مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید به کمک گاوصندوق ویترینی آسانسوری و تنها با زدن یک کلید، تمامی محتویات ویترین خود را در گاوصندوقی امن قرار دهید. این کار در مواقع خطر و در پایان روز کاری بسیار به شما کمک می کند. همچنین این گاوصندوق زمان زیادی را که هر روز برای چیدن ویترین خود صرف می کردید، به شما هدیه می دهد.