خرید کوره القایی ذوب فلزات

بوسیله ایندستگاه ظرف ۲۰ دقیقه به ذوب برسید. دستگاهی عالی با توان نزدیک به سی کیلو وات سه فاز تنها ۶۵۰۰۰۰۰ تومان.