فروش فونیکس آبی و فونیکس مجنون

فروش فونیکس آبی و فونیکس مجنون به تعداد عمده در مجموعه مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران می باشد.