بوت عاجدار مناسب برف و یخ

سایز ۳۷تا۴۰
رویه چرم مصنوعی خارجی درجه یک بدون پوسته شدن و ترک خوردن و آبگریز
زیره پیو موادنو لژدار و عاجدار مناسب برف و یخ
🌹🌹
کرج گوهردشت بلوار شهرداری روبروی خیابان شهرداری نمایشگاه بزرگ کفش و کتانی آرجیRJ
در هرمسیریاب بنویسید بفارسی کفش آرجی براحتی شمارا هدایت خواهد کرد