خرید نهال هلو جوادی

نهال هلو جوادی یکی از ارقام محبوب هلو در ایران است که به دلیل ویژگی‌های مطلوبش مورد توجه کشاورزان و باغبانان قرار گرفته است.
از ویژگی های بارز این نهال می توانیم به مقاومت متوسط ​​نسبت به برخی بیماری‌ها و آفات، سازگاری با انواع خاک، باردهی از سال اول و .... اشاره کنیم.
همچنین این نهال از سال سوم به بعد به باردهی اقتصادی و سوددهی بالا خواهد رسید.