اجرای سقف متحرک شیشه ای

سقف متحرک شیشه ای در تهران و کرج

اجرای سقف های متحرک شیشه ای اتومات طراحی مدرن، خاص وبروز
بر خلاف نمونه های موجود در بازار که نیاز به آهن کشی وساز سنگین دارند
این مدل بسیار ظریف و بدونه نیاز به سازه های فلزی تا طول 5 متر بازشو میباشد