غذاساز صنعتی

غذا ساز صنعتی با بدنه فول استیل ۳۰۴ زد اسید و زد زنگ با تیغ فولادی
در اندازهای۵ لیتری۷ لیتری ۱۰ لیتری۱۵لیتری۱۸ لیتری
انواع برندها بست،استار،اسمارت،هدیکو،الکتور کار