پوتین دخترانه

پوتین دخترانه
کیفیت عالی ،زیره نرم و کار سبک
داخل استر پرزدار و گرم 🌺

سه رنگ مشکی ،صورتی،سفید 🌈

سایز ۳۱الی۳۶

جدول سایز 👇👇👇👇
سایز ۳۱ داخلش ۱۸/۲سانت
سایز ۳۲ داخلش ۱۸/۸
سایز ۳۳داخلش۱۹/۴
سایز ۳۴داخلش ۲۰
سایز ۳۵ داخلش ۲۰/۶
سایز ۳۶داخلش ۲۱/۲