کمربندچرم مردانه

سایز 40 مناسب برای دورکمر 100cm
سایز 42 مناسب برای دورکمر 105cm
سایز 44 مناسب برای دورکمر 110cm
سایز 46 مناسب برای دورکمر 115cm
سایز 48 مناسب برای دورکمر 120cm
سایز 50 مناسب‌ برای دورکمر 125cm
سایز 52 مناسب برای دورکمر 130cm