راه اندازی دستگاه پی وی سی داغی انزلی

راه اندازی دستگاه وارداتی دربندر انزلی جهت تولید بسته بندی وکیوم مواد شوینده نانو


تک فاز کردن دستگاه وارداتی تایوانی و چینی ۱۰کیلووات و راه اندازی در کارخانه


راه اندازی دستگاه وارداتی چینی جهت تولید کیسه های ادرار یورین بگ


رفع عیب و تعمیرات دستگاه های آلمانی و از کار افتاده