شهر خود را انتخاب کنید

بهترین شرکت واردات وصادرات کشور

بهترین شرکت واردات وصادرات کشور شرکت بازرگانی جام زرین قطور
اذربایجان غربی است که با بیش از چند دهه تجربه صادقانه در عرصه ی خدمات واردات وصادرات کالا انجام وظیه میکند
اینکوترمز چیست؟
اینکوترمز مجموعه ای از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شده و وظایف و تعهدات طرفین معامله در یک تجارت بین‌المللی را به طور واضح و مشخص تعیین می‌ کند
بهترین شرکت واردات وصادرات کشور