تمرین عملی تک نفره

صفر تا صد کامل زیر نظر مربی...مهمترین نکته در پیشرفت و افزایش یادگیری کار عملی و انجام مرحله به مرحله به صورت کاملا عملی متناسب با بازار کار