مبل مدل التین ست ۸نفر

ست ۸نفر
جنس مبل پارچه خارجی
اسفنج کف ۳۰یورلوکس
بدنه ۲۵کیلوی
نمارنگی
چوب افرا
بدنه صنوبر
برای ثبت سفارش در رنگبندی مختلف با شرکت جهان مبل در تهران در تماس باشید.