اسپرت دخترانه و پسرانه

اسپرت دخترانه و پسرانه
زیره بسیار نرم و راحت، زیره ترمو
کیفیت تضمینی 🌺

رنگ سرمه ای سفید 🌈
سایز ۲۶الی ۳۱
جدول سایز 👇👇👇👇
سایز ۲۶ داخلش ۱۵/۸سانت
سایز ۲۷ داخلش ۱۶/۴
سایز ۲۸ داخلش ۱۷
سایز ۲۹ داخلش ۱۷/۶
سایز ۳۰ داخلش ۱۸/۲
سایز ۳۱ داخلش ۱۸/۸