کاشت تخصصی بوته گل رز هلندی

پرورش تولید تخصصی بوته گل رز هلندی در مجموعه گلخانه ای دکتر نور بخش ارسال سراسر کشور.
تکثیر گل رز از طریق پیوند و قلمه نیز امکان پذیر می باشد. گیاهان مادری که قلمه از آنان تهیه می شود، باید در محیطی‌ مناسب پرورش داده شده باشند. پس از بالغ شدن شاخه ها و رسیدن اندازه برگ ها به بزرگترین اندازه ممکن، می توانید قلمه را از گیاه تهیه کنید. گیاهان مادری دائما در طول سال رشد می کنند و می توانید در هر زمان از سال از آنها قلمه تهیه نمود.