تابلو بته جقه

تابلو ها در دکوراسیون داخلی نقش بسزایی دارند هم از این جهت که انرژی خیلی خوبی دارند و همچنین ازین جهت که حس و حال و رنگ و لعاب خوبی به فضا میدهند همچنین برای یک تغییر دکور ساده میتوان از تغییر تابلو ها شروع کرد.