قیمت پدسلولوزی سرمایشی

فروش سیستم سرمایشی سالن های گلخانه و مرغداری و پرورش قارچ با نصب پدسلولوزی در تمامی ابعاد قابل استفاده برای کولر های بزرگ

قیمت قبل: 4,000,000

آگهی‌های شعبه

فروش شرایطی دستگاه پلت

500,000,000 تومان
300,000,000 تومان

خرید و قیمت فیدر میکسر

43,000,000 تومان
32,000,000 تومان

دستگاه پلت

500,000,000 تومان
300,000,000 تومان

پد سلولوزی

3,000,000 تومان
1,000,000 تومان

فروش دستگاه پرسپلیت

300,000,000 تومان
280,000,000 تومان

قیمت و خرید پدسلولوزی

2,500,000 تومان
2,400,000 تومان

پنجره اینلت

600,000 تومان
300,000 تومان