قیمت پارچه کمبین برای پرده و مبل

قابل اجرا در سالن و خواب
ست شده با رویه مبل
زیره حریر محو در طرح های مختلف
دکوری پتینه
قابل اجرا در ابعاد مختلف