کیف دوشی مردانه

ویژگی محصول:  1. سایز بزرگ

  2. جنس دیبا

  3.   با آستر داخلی خارجی