بازی با لگوی دیواری

لگوی دیواری
یکی از امکانات موجود در مهدوپیش دبستانی قرآنی یاس و ایجاد فضای بازی مورد علاقه کودکان صفحه لگوی دیواری است
بازی با لگو، زمانی که در یک جمع کودکانه انجام شود کاری گروهی به حساب می‌آید. کودکان یاد می‌گیرند که به صورت گروهی بازی کنند.
با یکدیگر درباره چیزی که قرار است بسازند مشورت کنند و یک راه مناسب برای پیاده‌سازی‌اش بیابند.
با هم همکاری کنند و یک هدف گروهی را با کمک یکدیگر محقق سازند.
کودک شما وقتی که به تنهایی بازی می‌کند ممکن است در یک نقش تکراری فرو برود.

مثلا همیشه دلش بخواهد با لگوها ماشین بسازد و یک راننده باشد.
وقتی کودکان به صورت گروهی بازی می‌کنند، با ایده‌های سایر همبازی‌هایشان آشنا می‌شوند. می‌فهمند که قرار نیست خلاقیت خود را به یک نقش تکراری محدود کنند و همیشه یک راننده باشند.
می‌توانند معمار باشند،
مهندس رباتیک بشوند
و حتی کشاورزی کنند.

در طی بازی گروهی با لگوها تمرکز مشترک بیشتر خواهد شد،
اعتماد به نفس بالا می‌رود، اشتراک نظر آموزش داده می‌شود،
رفتارهای مثبت تقویت شده و ارتباط اجتماعی بهبود می‌یابد.