سینک استیل کن

سینک استیل کن

دارای جامایع استیل
دارای تخته گوشت، سبد آبکش برنج و شستشو میوه، سیفون

جنس استیل ۳۰۴

ضخامت استیل ۰٫۸ میلیمتر

پولیش خورده و براق