تولید و پخش همتراز کاشی در سایرهای مختلف

تولید و پخش همتراز کاشی در سایرهای مختلف با بهترین کیفیت همراه با ضمانت.

کاربرد: جهت همتراز کردن کاشی و سرامیک و سنگ و جلوگیری از نامنظمی سطح و زیبایی در سطح و بند کاشی و سرامیک و سنگ.