نصب و اجرا سنگ کوبیک

محوطه سازی طراحی بازسازی بناهای قدیمی می‌باشد فروشات ما بصورت تنی با رنگهای متنوع سنگ کوبیک یکی از استقامت دار و برای محیط های ویلایی ساختمانی پارک ها پارکینگ ها با تردد خودروهای سنگین پیمانکاری نادری باسابقه و نخستین پیمانکاری سنگ کوبیک در دوره‌های مختلف درعرصه ساخت و ساز تعداد زیادی از پروژه مهندسی عمران راه اندازی کلیه کارهای هنری حرفه ای می‌باشد جهت مشاوره به شماره تلفن 09193394461
09354833628