کنسول وسط نیسان

کنسول بزرگ نیسان
خودروهای مدل زامیاد از نیسان عموماً دارای کنسول دنده مرکزی هستند که در آن مکان دنده‌ها (شیفترها)، دسته دنده‌ها و دکمه‌های کنترلی مربوط به دنده‌های خودرو قرار دارند. این کنسول دنده معمولاً بین صندلی راننده و صندلی شما (در صورت وجود) قرار دارد.