فزیزرایستاده فروشگاهی زیمان

فریزرایستاده فروشگاهی زیمان
فریزر ایستاده درب شیشه ای ۶۰سانت مدل۳۷۵لیترزیمان می باشد.
دارای ۵طبقه ثابت بوده بادمای ۱۷الی۲۴درجه زیرصفرمی باشد
ترموستات اتوماتیک وراندمان مصرف انرژی+Aمی باشد.
موتورامبراکو اسلواکی وکم مصرف می باشد.
دارای ۱۸ماه گارانتی و۳۰ماه ضمانت کمپرسور می باشد.
محک صنعت تامین کننده تجهیزات فروشگاهی یخچال وفریزر تک درب ،یخچال وفریزرایستاده فروشگاهی،نمایندگی یخچال وفریزر ایستاده فروشگاهی گیلان،نمایندگی یخچال وفریزر فروشگاهی رشت،نمایندگی یخچال وفریزرفروشگاهی زیمان گیلان ورشت می باشد