نهالستان سالاری

بهترین نهالستان در سردشت اذربایجان غربی
بهترین نهالستان انگور در سردشت اذربایجان غربی
بهترین نهالستان گردو در سردشت
نهالستان سالاری سردشت تولید و عرضه انواع نهال انگور گردوی پیوندی ارقام چندلر فرنور فرانکت وروند وانواع نهال دانه دار هسته دار با لیبیل و شناسه نهال دارای مجوز از موسسه ثبت وگواهی بذر ونهال