سیراب شیردان گوسفندی پاک شده

فروش سیراب شیردان گوسفندی و گوساله جهت مصرف کله پزی ها بصورت عمده و تک برای مشتریان در منزل.
با بسته بندی کاملا بهداشتی.
برای سفارش می توانید با شماره درج شده سوپر گوشت آزاده مشهد در سایت تماس حاصل نمایید.