کرایه و فروش پیراهن مجلسی

این پیراهن مناسب سایز ۴۰ تا ۴۴ هست ،رنگ گلبهی و سوسنی داره