رو عسلی دوتایی

ترمه در گذشته بيشتر با ترکيبی از رنگ‌های قهوه‌ای و کرم بافته می‌شده اما امروزه در کنار اين رنگ‌ها، از رنگ‌های متنوع ديگری نيز استفاده می‌کنند که از مواد زیر به دست می‌آیند:

رنگ روناس: نارنجی، قرمز
برگ حنا: قرمز، قهوه‌ای
ريشه‌ی توت: زرد
پوست گردو: قهوه‌ای، خاکستری
زردچوبه: زرد پررنگ
برگ مو: زرد روشن
برگ توت: زرد روشن
برگ چای: زرد، قهوه‌ای
پوست انار: قهوه‌ای، خاکستری
کنده‌ی درخت بقم: بنفش، سياه
پوست بلوط: قرمز مايل به قهوه‌ای
پوست خشخاش: قهوه‌ای
برگ سماق: قرمز، قهوه‌ای
پوست درخت سيب: قهوه‌ای، زرد